Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

در مناظره ها مردم درمورد پالیسی دولت با مسؤلین سخن میګویند

مناظره ها فرصت نادر از صحبت صریح با مسؤلین را فراهم می کند .
By IWPR Afghanistan
IWPR debate in Badakhshan province, November 2015. (Photo: IWPR)
طبق گفته های سخنرانان، مناظره ها جایی است که مردم عادی فرصت سوال کردن از مسؤلین را می یابند و این یگانه راه است که حکومت افغانستان و شهروندان را با هم نزدیک می کند.

راز محمد مخلص، ولسوال خیرکوت ولایت پکتیکا ماه گذشته در یک مناظرۀ آی دبلیو پی آر اشتراک  کرده  بود که در آن مسؤلین امنیتی روی افزایش تلفات جنگی بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان بحث کردند.

اوگفت:" راه اندازی این مناظره ها نه تنها که در افزایش آگاهی عامه کمک می کند همچنان زمینۀ تبادل نظریات، سؤالات و جوابات میان مردم و مقامات را فراهم می کند، با وجودیکه از میتود های مختلف در افزایش آگاهی عامه استفاده شده است، اما کاری را که آی دبلیو پی آر می کند نتیجۀ خوبی به بار می آورد."

این مناظره بخشی از پروژۀ آی دبلیو پی آر تحت نام صلح و آشتی که به منظور ایجاد فضای باز و امن برای گفتگو در مورد راه های بسوی صلح و ثبات راه اندازی شده بود. در مناظره های که در ولایت های زابل و ارزگان راه اندازی شده بود موضوع مشابه مورد بحث قرار گرفت.

سیف الدین، یکتن از اشتراک کنندگان خواستار افزایش این برنامه به نقاط دور دست افغانستان شد که آگاهی عامه در آنجا ها نیز افزایش یابد.

اوگفت:" این چنین مناظره ها در نقاط دور دست افغانستان نیز راه اندازی شود، مردم که در آنجا زندگی می کنند نیاز عاجل به این برنامه ها دارند."

یک رشته از مناظره های دیگر که در ولایت های کابل، کندز و بدخشان راه اندازی شده بود، نقش را که  مؤسسات غیر حکومتی در افزایش صلح و آشتی بازی می کنند مورد بحث قرار داد.( برای جزییات بیشتر به مردم خواستار هماهنگی  میان نهاد های جامعۀ مدنی و حکومت در افغانستان اند مراجعه کنید.)

نورحمزه، یکتن از اشتراک کنندگان در مناظرۀ ولایت بدخشان گفت که برای نخستین بار او شاهد مقابل شدن مسؤلین و مردم بوده است.

حمزه گفت:" زمانیکه رد و بدل شدن سؤالات بین اشتراک کنندگان و مسؤلین را شنیدم ترسیدم که ممکن مسؤلین به خشم آیند، همۀ این چیز ها برایم جالب بود."

این همگام با مناظره های بود که به منظور دریافت راه های خوب برای شناخت واضیح از دوست و دشمن در روند صلح در ولایت های بادغیس، بدخشان و تخار راه اندازی شده بود.

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >