Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

خشم هراتی ها از برخورد نیروهای امنیتی

باشندگان می گویند که پولیس و عساکر در کوچه و بازار بی احتیاطانه رانندگی می کنند و از مردم به زور پول می گیرند.
By Monira Haqjo, Feruz Zia

گزارشی از منیره حقجو، فیروز ضیا

گزارش شماره 407

30 اگست 2011

خدیجه در کنار گور تنها پسرش سعید نشسته و  اشک می ریزد،  شوهرش می کوشد او را آرام کند.

این پدر داغدیده که در شهر هرات زندگی می کند گفت: "یک ماه پیش، زمانی که پسرم از مکتب برامده و از سرک تیر می شد، موتر رنجر پولیس او را زد و کشت. اگرچه چراغ ترافیک سرخ بود و باید موترها ایستاد می شد."

او شرح داد که چگونه بارها به حوزه امنیتی و دفتر والی رفته و هیچ کسی به او گوش نداده است.

او گفت: "وقتی ادعای حمایت از قانون دارند، چرا آنرا زیر پا می کنند؟ ازین جرایم قانونمند شده نزد کی شکایت کنم؟"

سرگذشت او نمونه ای از نارضایتی ها نسبت به رفتار پولیس و اردوی ملی در ولایت هرات می باشد. باشندگان، نیروهای امنیتی را متهم به بی احتیاطی در رانندگی، اخاذی، دزدی و حتی قتل و اختطاف می کنند.

محمد آصف که برای خرید نان از خانه برآمده بود، موتر پولیس او را به زمین زد.

پسرش امید گفت: "من آنها را دیدم. آنها در حالیکه بلند می خندیدند، موتر را از سمت غلط جاده رانده و به این طرف و آن طرف کج می کردند. در نتیجه ی بی احتیاطی آنها کار پدرم به شفاخانه کشید."

امید گفت که خانواده اش نمی داند به کی شکایت کنند، چون به هیچ مقامی اعتماد ندارند.

او افزود: "حکومت به کمک این افراد بد از خود حفاظت می کند، و عاقبت همین ها زمینه ی سقوط حکومت را فراهم خواهند کرد."

مقامات در شفاخانه هرات تایید می کنند که رقم آسیب دیدگان حوادث ترافیکی که درانها موترهای پولیس و اردوی ملی دخیل اند، افزایش یافته است. برکت الله محمدی، مسوول شعبه ی عاجل شفاخانه ی حوزوی هرات گفت که هر هفته 15 تا 20 نفر کسانی که درینگونه حوادث زخمی شوند، در شفاخانه مراجعه می نمایند.

اتهامات دیگری که به  نیروهای امنیتی ارتباط می گیرد، شامل اخاذی در پوسته های امنیتی می باشد.

میر احمد، راننده ی لاری گفت هرکسی که در سرک هرات- قندهار سفر کند، مجبور است در پوسته های مسیر راه رشوت بدهد ورنه شیشه های موترش میده خواهد شد.

او گفت که در برخی موارد، پولیس "حتی رانندگان را اختطاف کرده و از مالکان لاری ها پول می خواهند."

عبدالرووف احمدی، سخنگوی پولیس ملی در زون انصار واقع غرب افغانستان گفت که در امتداد شاهراه هرات-قندهار مشکلاتی وجود دارد اما تاکید نمود که برای حل این مشکلات اقدام شده است.

او گفت که از آغاز سال جاری میلادی تاکنون بیش از 150 نفر پولیس موظف در شاهراه ها، خلع سلاح شده و 18 تن آنان محاکمه گردیده و چندین پوسته ی امنیتی تعطیل شده اند.

اسدالله، دکاندار در خود شهر هرات نیز از انواع مختلف اخاذی توسط اعضای نیروهای امنیتی که به دکانش می آیند شکایت دارد.

او گفت: "آنها در بدل چیزهایی که از دکان می گیرند، هرچه دلشان بخواهد پول می پردازند. اگر چیزی بگویید شما را تهدید می کنند."

طبق اظهارات کریمه حسینی، مسوول نشرات ریاست امور زنان در هرات، زنان نیز مورد اذیت قرار می گیرند.

او با اشاره به شکایت های متعددی که دران ریاست ثبت شده است، گفت: "زنان وقتی در شهر گشت و گذار می کنند، معمولاً مورد خشونت لفظی قرار می گیرند. زنان با دیدن موتر اردو و پولیس، می کوشند مسیر خود را تغییر دهند. مردم بجای آنکه از دیدن موترهای نظامی احساس امنیت کنند، به هراس می افتند."

بدرفتاری پولیس و عساکر- و برداشتی که نسبت به مصوونیت آنها وجود دارد- به بدبینی مردم می افزاید و اعتماد آنان را نسبت به کل حاکمیت کاهش می دهد.

علی احمد کاوه، کارشناس امور اجتماعی گفت: "اگر نیروهای امنیتی بدون آنکه مجازات شوند، به برخوردهای استبدادی خود ادامه دهند، احتمال دارد فرصت طلبان بیکار و  تحصیل نیافته با مصوونیت کامل در امر کشتار، دزدی و توهین مردم با آنان دست بدهند."

سید آقا ثاقب، قوماندان امنیه هرات گفت که 25 افسر بخاطر سوء استفاده از تجهیزات نظامی و برخورد توهین آمیز مجازات شده اند.

او گفت: "قوماندانی های امنیه هرات به همکاری ریاست امنیت ملی و زون انصار پولیس برای جلوگیری ازینگونه مشکلات روی پلان انضباطی کار می کنند و این طرح بزودی توسط کمیته ی مشترک به اجرا در خواهد آمد."

او گفت که اعضای کمیته در گوشه و کنار شهر برای نظارت از برخورد منسوبین نیروهای امنیتی و چگونگی رانندگی آنها جابجا خواهند شد.