Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

جوانان «اسکلیت جامعه» استند: موضوع مناظره­های جوانان کشور

By Ibadullah Omar

 

 

 

    

 

عبدالله عمر

محصلان غزنی نقش تعیین کننده درانتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی دارد که باید آن را اجرا کنند. این سخن در جلسه­ی انستیوت گزارشدهی جنگ و صلح افغانستان (به تاریخ 29 دسامبر) که درپوهنتون غزنی برگزارشده بود، بیان شد.

عبدالاحد مرجان خیل، رییس یک گروه از جوانان این ولایت گفت که اشتراک جوانان درانتخابات یکی از راه­های برگزاری موفقانه انتخابات است.

وی خطاب به بیشتر از 90 شاگرد پوهنتون اشتراک کننده گفت:«همه می دانیم که جوانان اسکلیت یک جامعه است. طی 12 سال جوانان ما تعلیم کسب کرده و به این صورت آنها درانتخابات آمدنی نقش اساسی بازی می کنند.»

مناظره­کنندگان این جلسه نصرالله حمیدی، یک فعال جامعه مدنی، عبدالحسین رحیمی نماینده شبکه­های رسانه­ای دراین ولایت و شفیق الله شفیق یکی از استادان پوهنتون غزنی بودند.

جمال یکی از شاگردان درمورد نقش کمسیون مستقل انتخابات پرسید. مرجان خیل به جواب وی گفت که یکی از مسوولیت های اساسی این کمیسیون افزایش معلومات مردم درمورد انتخابات است.

مرنجان خیل گفت که «اول ازهمه، مردم باید بدانند که چرا رای بدهند. دوم، آنها باید بدانند که اگر اعتراضی انتخاباتی داشته باشند، چگونه این اعتراض خود را در کمسیون مستقل انتخابات ثبت کنند. فکر می­کنم که این دو نکته خیلی مهم­اند.»

میرافغان یکی ازاشتراک کنندگان از مناظره کنندگان درمورد استانداردهای استخدام کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات پرسید. رﺣیمی جواب داد که افراد درخواست دهنده برای کارمندی باید تابعیت افغانستان را داشته و سن آنها بالاتر از 30 باشد. هم چنان دارای سند فراغت از پوهنتون بوده و حداقل دارای سه سال تجربه کاری باشند.

حمیدی هم چنان روی موضوع تمایل رسانه­ها را سخن گفت. وی تاکید کرد که رسانه­های که انتخابات را پوشش می­دهند باید از قانون کمیسیون مستقل انتخابات پیروی کرده و خود را مطمین سازند که گزارشهای آنها بی­طرف باقی می مانند.

وی گفت که برخی از کاندیدان ریاست جمهوری روی رادیو و تلویزیون­های خاصی نفوذ زیادی داشته و ممکن بخواهند آنها را به نفع خود کنترول کند. وی افزود:«مسوولیت کمیسیون مستقل انتخابات است که ازاین گونه تمایلات رسانه­ای جلوگیری کند.» 

عبدالله عمر یکی از شاگردان پوهنتون غزنی است که خبرنگاری را در انستیوت گزارشدهی جنگ و صلح آموخته است.

این گزارش به عنوان بخشی از برنامه ذهنیت روشن : بیان و تشویق جوانان، به خصوص محصلان پوهنتون­های افغانستان برای  سهم گیری در انتخاباتاست. این پروژه از طرف انستیوت گزارشدهی جنگ و صلح افغانستان تطبیق شده و با حمایت  سفارت آمریکا در کابل تمویل می شود.

 

More IWPR's Global Voices