Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

تمجید گرم از پروژه­های بازسازی افغانستان

باشندگان قریه­های ولایت جنوبی شرقۍ خوست می­گویند که طی دهه گذشته صد ها پروژه­های اجتماعى ­محور، کوچک را تطبیق کرده­است
By Ahmad Shah

احمد شاه  گزارشگر تحت اموزش اى دبليو پى ار در ولايت خوست

باشندگان ولایت جنوبی خوست می­گویند که یک برنامه­ی توسعه ملی، تغییر واقعی را در زندگی روزمره آنها به میان آورده، دعوا­های میان قبلیه­ی را آرام ساخته، امنیت را بهبود بخشیده و هم­چنان زیرساخت­های اساسی را فراهم کرده­است.

برنامه همبستگی ملی، به عنوان مکانیزم بازسازی دهات با اشتراک مردم محلی، از سال 2003 به این سوء در سراسر کشور تطبیق می­شود.

شوراهای محلی که ازطرف وزارت انکشاف و توسعه دهات نظارت می­شوند، پروژه­ها را انتخاب کرده و باتوجه نیازمندی­های مردم منطقه آنها را نظارت می­کنند. این شوراها، مسمی به شوراهای توسعه جامعه، توسط باشندگان قریه­ها ایجاد شده و برنامه پروژه­ها را درهماهنگی با جامعه طرح می­کنند.

برخی ازاین پروژه­ها را باشندگان قریه­ها تطبیق کرده و به عکس، آنها برای اجرای برخی از پروژه­ها از برنامه همبستگی ملی کمک می­گیرند. این پروژه­ها هم چنان زمینه اشتغال را نیز برای مردم ایجاد می­کند.

عبدالکریم پتنگ، یکی از باشندگان ولسوالی مندوزی ولایت خوست گفت که باوجود همه تلاشهای دولت در پروژه هاى مختلف  برای ارایه خدمات، تنها برنامه­های همبستگی ملی با موفقیت همراه بوده­است.

وی ادامه داد:«ما با کمک برنامه همبستگی ملی پل­های کوچک و کوچه­ها را درمنطقه خود اعمار کردیم. ما برای قریه­ها چاه­های آب کنده­ایم. ماشین تولید برق خریده­ایم که ازهشت سال به این سوء ازآن استفاده می­کنیم. با این کارها، تقریباً تمام نیازمندیهای اولیه ما را رفع شده­است.»

پتنگ گفت که برنامه­های همبستگی ملی برخلاف برنامه­های که ازطرف موسسات بین المللی و یا دولت مرکزی افغانستان بدون درنظرداشت نیازمندیهای مردم محل به میان می­آمدند، به مردم اجازه می­دهد تا خود حیاتی­ترین نیازمندیهای خود را تشخیص داده و به اساس آن پروژه ها اجرا کنند.

مردم محل می­گویند که برنامه همبستگی ملی رابطه میان گروه­های قبیله­ای مختلف این ولایت را بهبود بخشيده است.

سید کریم خاکسار،‌ رییس شورای ولایتی، گفت که در طول دهه هاى گذشته  جنگ ، روابط میان قبلیه­های این ولایت را اسيب رسانيده است اما . پروژه های همبستگی ملی دراحیای دوباره  این رابطه­ کمک کرده است.

خاکسارگفت:«اکنون درهرقریه شورای از بزرگان قریه وجود دارد. آنها برنامه­های را که با درنظرداشت رسوم، اعتقادات دینی و اولویت­های قریه طرح شده­اند را تطبیق کرده و به اساس رای مردم تصمیم می­گیرند. مردم راضی استند که  برنامه همبستگی ملی  میان مردم همبستگی ایجاد کرده است.»

حمید کریم زی، یکی ازباشندگان قریه مهدی­خیل واقع درمرکزاین ولایت گفت که مردم قبلیه­های متفاوت دراین منطقه زمین خریده بودند  اما تعاملات اجتماعی کمی میان آنها وجود داشت. بعد ازاین که برنامه همبستگی ملی پروژه هایش را دراین منطقه شروع کرد، مردم نیز با یکدیگر همکاری را آغاز کردند. آنها توافقنامه­های را درمورد چگونگی مقابله با تخطی­های بزرگ ایجاد کردند. وی افزود که دراین اواخر با کمک مردم محل پنج باند خلافکار توسط پولیس دستگیرشدند.

کریم زی گفت:«اکنون، ما یکدیگر را درغم و شادی یاری می­رسانیم. درمناطق ما دزدی مسلحانه به میان آمده بود که از طرف شورای اجتماعی برنامه همبستگی ملی درمقابل آنها اقدامات عملی روی دست گرفته شد.»

نصرت الله باشنده مرکزخوست می­گوید که دسترسی آسانتر به آب یکی ازنتایج دیگر برنامه­های همبستگی ملی است. قبلاً در قریه­ی نصرت­الله آب آشامیدنی وجودنداشت و زنان مجبوربودند برای تهیه آب فاصله­های دوری را بپیمایند. دراین منطقه آب آوردن برای مردان کسرشان تلقی می­شود.

وی گفت:« ما هرروزخبرهای می­شنیدیم که فلان و فلان کس زن­اش را به سبب نبود آب درخانه لت کرده­است. غیرآن، میان زنان اختلافاتی به میان می­آمد که چه کسی دنبال آب برود. مداخله مردان برای رفع این مشکلات منجربه خشونت می­شد. اکنون که برنامه همبستگی ملی دراین قریه چاه­های آب شامیدنی کنده­ است، این مشکلات درخانواده ازمیان رفته­اند.»

عثمان مهدوی رییس انکشاف و بازسازی دهات درخوست گفت که از سال 2003 تاکنون بیشتر ازیک مليارد دالرآمریکایی برای تطبیق نزدیک به 1800 پروژه به مصرف رسیده است. 

وی افزود که بیشتر از 250 پروژه، شامل اعمار سرک و کندن چاه، درولسوالی­های مندوزی، موسی خیل، جاجی میدان، نادرشاه کوت به قیمت 4.75 میلیون دالر درحال تطبیق استند.

مشکلات امنیتی کارتطبیق برنامه­های همبستگی ملی را در 3 ولسوالی از 12 ولسوالی خوست با محدودیت مواجه کرده است و با آنهم، مهدوی گفت که برخی از پروژه­های اساسی تاکنون تطبیق می­شوند.

وی گفت:«ما نهادهای همکار را یافته­ایم و امیدواریم بتوانيم  درآینده­ی نزدیک دراین سه ولسوالی نیز برنامه­ها را شروع کنیم.»

مقام­ها درخوست می­گوید برنامه همبستگی ملی با تطبیق پروژه­ها و افزایش اعتماد مردم به دولت وهم­چنان دربهبودی ثبات، دراین مناطق اثرداشته­است. 

بریالی روان مشاورارتباطات عامه والی خوست، گفت که پروژه­های برنامه­های همبستگی ملی تا اندازه زیادی میزان بیکاری را دراین ولایت کاسته است.

وی گفت:« به گمان ما دراین ارتباط برنامه همبستگی ملی خیلی مهم بوده است... زیرا این برنامه به مردم روشن ساخت که ما نمایندگان آنها استیم و برای آنها کار می­کنیم.»

مطابق به امار ریاست انکشاف و بازسازی دهات خوست این پروژه­ها برای 100000 تن از مردم خوست وظایف موقتی یا درازمدت ایجاد کرده است.

به عکس، تمام افراد ازفعالیت­های برنامه همبستگی ملی راضی نیستند.

محمداکبرځدران ولسوال گوربز گفت باآنکه دسترسی به آب پاک به صورت وسیعی بهبود یافته است، پروژه­های برق آفتابی به این اندازه موفق نبوده­اند.

وی گفت:«کیفیت سیستم­های برق آفتابی برنامه همبستگی ملی در ولسوالی گوربز پایین است. این سیستم­ها زود خراب شده و مردم را ناراحت می سازند.»

مهدوی موافق بود که درگذشته کیفیت سیستم­های برق آفتابی پایین بود، اما وزارت انکشاف دهات قراردادکنندگان مسوول را جریمه کرده و برنامه برق آفتابی را از پروژه های برنامه همبستگی بیرون کرد.

با صورالدين  افغان، یکی از باشندگان ولایت خوست، گفت که دربرخی از پروژه ها خویش­خواری صورت گرفته است.

وی با این ادعا که اکثریت کارگران پروژه­ها ازخویشان اعضای شورای برنامه همبستگی ملی بودند و کیفیت کارها پایین بوده، گفت:«اگر قراراست یک چاه کنده شود، اعضای شورا یا قوماندان قریه تلاش می­کنند تا این چاه درنزدیکی خانه آنها کنده شود. اگر سرکی اعمار می­شود، آنها تلاش می­کنند تا این سرک از نزدیک خانه آنها بگذرد.»

مهدوی به صورت قاطع از وجود فساد اداری انکار کرد.

وی گفت:«ما، خود، کارهای پروژه­ها را از نزدیک نظارت می­کنیم. ما به هیچ کس اجازه نمی­دهیم تا پول پروژه را به نفع خود یا دوستان­شان مصرف کنند.» 

احمد شاه یکی از گزارشگران درولایت خوست است که خبرنگاری را در انسیتوت گزارشدهی جنگ و صلح آموخته است.

 

 

 

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >