Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

اکثریت؛ اما،نه همه­ی مراکز رای­دهی«امن» استند: موضوع مناظره­های جوانان افغان

By Mohammad Faisal Nawid

 

 

 

    

 

محمدفیصل نوید

یک افسربلندپایه پولیس که در راس امورامنیتی قراردارد تعهد داده است تا تدابیرموثری را جهت جلوگیری حملات شورشگران در روز انتخابات 5 اپریل روی دست گیرد. 

جنرال محمد سالم احساس، رییس کمیسیون امنیتی انتخابات تایید کرد که چند نقطه  کشور از کنترل حکومت خارج است.

قراراست انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی افغانستان در 5 اپریل برگزارشود. به همین دلیل برگزاری انتخابات شفاف وصلح­آمیز برای انتقال آرام قدرت ازحامدکرزی به رییس جمهورآینده حیاتی است. این درحالی است که ممکن میزانی ازخشونت­ها یا نشانه­های از تحریک به تقلب زمینه را برای بی­ثباتی­های بیشتر مساعد سازد. 

جنرال احساس خطاب به شاگردانی که درجلسه­ای که با حمایت انستیوت گزارشدهی صلح و جنگ افغانستان به تاریخ 2 دسامبر در پوهنتون باختر برگزارشده بود، سخن می گفت. وی گفت که کارمندان انتخابات می­توانند به صورت آزادانه به خانه­هایشان رفته و برگردند؛ صندوق­های رای به صورت جدی نظارت می­شوند تا در زمان انتقال آنها برای محاسبه ورق­ها  دستکاری نشود.

جنرال احساس گفت:«ما مطمین استیم که می­توانیم امنیت انتخابات آمدنی را به درستی تامین کنیم. ما راه­های انتقال صندوقهای رای و هم چنان امنیت کارمندان انتخابات را در زمان رفتن به کار تامین خواهیم کرد.»

جنرال احساس گفت که باآنکه درسراسر کشور 6850 مرکز رای دهی «امن» استند؛ اما وی قبول کرد که 260 مرکز رای دهی در مناطقی قراردارند که طالبان درآنجا حضوردارند.

وی گفت:«چهارولسوالی تحت کنترول دولت نیست: دوشی و بغران درولایت هلمند، ناوه در ولایت غزنی و خاک افغان در ولایت زابل. قوای امنیتی افغانستان به شمول اردو، پولیس و خدمات امنیت ملی درنظردارند دراین مناطق عملیاتی را اغاز کنند تا آنجا را امن ساخته و مراکز رای دهی را افتتاح کنند. ما قبلاً دربخشی از مناطق عملیات را شروع کرده ایم و بخشهای دیگر را در زمستان انجام خواهیم داد.»

شاه محمد صالح یکی از وکیلان پارلمان خطاب به شاگردان روی استفاده با تاکید از مردم خواست تا از رای شان استفاده کنند.

وی تایید کرد که حکومتداری ضعیف و خشونت­ها از میزان اعتماد مردم به پروسه های دموکراتیک کاسته است؛ وی، اما، تاکید کرد که این، تنها راهی­است که درپیش داریم.

وی گفت:«ازاین که حکومت درگذشته نتوانسته است به خواسته­های مردم پاسخگو باشد، در بین مردم تا اندازه ی بی اعتمادی نسبت به آن وجوددارد. برخی دست و پاهای شان را{به اثرحملات طالبان} به خاطرانتخابات از دست دادند؛ اما، نتیجه اش چه شد؟ تنها راه مطمین انجام کاری برای افغانستان، رفتن به پای صندوق­های رای و رای دادن است. گزینه دیگر وجود ندارد. ما باید به پای صندوق­های رای برویم؛ ولو که به قمیت دست و پای ما تمام شود.» 

جمشید یکی از شاگردان فاکولته حقوق و علوم سیاسی ازاین مساله نگرانی­اش را ابراز کرد که بعد ازخروج نیروهای به رهبری ناتو در سال 2014 چه اتفاقی خواهد افتاد. وی گفت که امنیت نگرانی اساسی میان مردم عام می باشد.

جنرال احساس بصورت مکرر جواب داد که نیروهای قوای ملی توانایی و منابعی را در اختیاردارد تا از افتادن دوباره افغانستان به دست طالبان جلوگیری کنند.

محمد فیصل نوید یکی از شاگردان پوهنتون کابل می باشد.

این گزارش به عنوان بخشی از برنامه ذهنیت روشن : بیان و تشویق جوانان، به خصوص محصلان پوهنتون­های افغانستان برای  سهم گیری در انتخاباتاست. این پروژه از طرف موسسه گزارشدهی صلح و جنگ افغانستان تطبیق شده و با حمایت  سفارت آمریکا در کابل تمویل می شود.

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >