Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

افغانها شاهد هیچ نشانی از تسلیم دهی امنیت در شمال نمی باشند

باشندگان ولایت بلخ می گویند که عساکر خارجی مثل سابق عملیات جستجوی شان را انجام می دهند.
By Abdul Latif Sahak

گزارشی از عبدالطیف سهاک
گزارش شماره 431
10 می 2012
با آنکه عساکر ناتو مسوولیت های امنیتی ولایت بلخ را در ماه جنوری امسال به همکاران افغان شان تسلیم دادند، اما باشندگان آن ولایت شکایت دارند که این نیروها مثل سابق درانجا حضور دارند.
مسوولیت های امنیتی تا پایان خروج نیروهای خارجی در سال 2014 در چند مرحله به نیروهای افغان تسلیم داده می شود و در همین راستا مسوولیت امنیت مزار شریف بتاریخ 25 ماه جنوری در یک محفل رسمی به نیروها افغان سپرده شد.
انتقال از لحاظ رسمیات در ولایت و ولایت های هم مرز آن سمنگان، سرپل و همچنان شبرغان مرکز ولایت جوزجان تکمیل گردیده است. آغاز انتقال مسوولیت های امنیتی در سال 2011 از ولایت مرکزی بامیان شد، و انتظار می رود تا اواسط سال 2013 تکمیل گردد.
در ولایت بلخ، مسوولیت اصلی امنیتی قبلاً به تیم 500 نفری بازسازی ولایتی واگذار شده بود که متشکل از نیروهای سویدنی و فنلندی می باشند و در چوکات نیروهای آیساف تحت رهبری ناتو عمل می کنند. واحدهایی از نیروهای امریکایی نیز درین منطقه مستقر شده بودند.
از نظر ناتو انتقال یک پروسه دوامدار می باشد، و ازینرو علیرغم تسلیم دهی رسمی رهبری مسوولیت های امنیتی به نیروها افغان، نيروهای ناتو نیز فعال خواهند بود و به تدریج نقش عملیاتی نیروهای داخلی افزایش خواهد یافت. اما بسیاری باشندگان ولایت بلخ فکر می کردند که با برگزاری مراسم انتقال مسوولیت، نیروهای خارجی دیگر دران ولایت به چشم نخواهند خورد و ازینکه چنین نشده است به خشم می باشند.
گلبدین باشنده ولسوالی چمتال گفت: "ما خرسند بودیم که افغانها مسوولیت را بعهده گرفته اند؛ مشکلات ما حل خواهد شد، چون زبان، دین و فرهنگ مشترک داریم. ولی می بینیم که هیچ تغییری نیامده است. نیروهای خارجی هروقتی بخواهند به خانه های مردم داخل می شوند. آنها خانه ها را تلاشی می کنند و مردم را در سرک توقف داده و تلاشی می نمایند."
امیر محمد وقار، ولسوال سابق دولت آباد و ولسوال کنونی چاربولک گفت که نیروهای بین المللی مثل سابق دران دو ولسوالی فعال می باشند.
او گفت: "کل پروسه موسوم به انتقال نمادین است. در گذشته {نیروهای خارجی} می گفتند که وظیفه انجام می دهند ولی حالا می گویند که در کارهای بازسازی دخیل اند، اما هدف در هردو حالت یکی است- ادامه حضور در افغانستان."
شریف باشنده چاربولک گفت که گزمه ها و "تهدیدات" واحدهای خارجی ادامه دارد. به گفته او در اواخر ماه اپریل عساکری که با خود سگ داشتند خانه ای را تلاشی کرده و یک نفر را باخود بردند.
بتاریخ 13 ماه مارچ، دگرمن جونی لیندمن، قوماندان نیروهای فنلندی گفت که نام تیم بازسازی ولایتی به تیم حمایت انتقال تبدیل شده است، اما در نقش عساکر او هیچ تغییر عمده ای" وارد نشده است.
او گفت: "ما به انجام وظایفی که برای مان داده شده است مانند گذشته ادامه خواهیم داد."
عطا محمد نور، والی بلخ می گوید که او انتظار داشت نقش عساکر ناتو بیشتر ازین کاهش می یافت.
او گفت: "ما به این باور بودیم که با آغاز پروسه انتقال همه ساختارهای موازی که از سوی خارجی ها ایجاد شده بود از بین خواهند رفت، اما هنوز چنین نشده است. یعنی اقدامات خودسرانه هنوز ادامه دارد."
در عین حال، والی تصدیق کرد که اردوی افغانستان برای خروج کامل نیروهای خارجی آماده نیست.
او گفت: "نیروهای افغان هیچ ظرفیت دفاعی هوایی یا زمینی ندارد. آنها مجهز نشده اند، و همه کمک هایی که به آنها شده بیهوده بوده است."
درحالی که باشندگان بلخ احتمالاً علاقه مند به خروج نیروهای خارجی می باشند، عده ای درمورد توانایی نیروهای افغان در تامین امنیت کشور پس از خروج عساکر خارجی شک دارند. حملات اخیر شورشیان در کابل و سایر شهرها نشان داد که نیروهای پولیس و اردوی ملی هنوز از ظرفیت لازم برخودار نمی باشند (به گزارش پس از جنگ کابل نیروهای افغان مورد انتقاد قرار گرفتند، مراجعه کنید).
عبدالله خان، دگروال متقاعد و کارشناس امور دفاعی تسلیم دهی امنیت را صرفاً یک نمایش خواند.
او گفت: "انتقال مسوولیت ها تنها با بالا کردن بیرق افغانستان و پایین کشیدن بیرق کشورهای خارجی انجام نمی شود."
عارف موسوی، تحلیلگر سیاسی اظهار داشت که اعلاناتی که درمورد تسلیم دهی کنترل امنیتی صورت می گیرد، ممکن است یک حیله توسط حکومت های عضو ناتو باشد تا مردم را متقاعد کنند که کارهای زیادی صورت گرفته است، درحالیکه در عمل چنین نیست.
فهیم همدرد، تحلیلگر دیگر باور دارد که نیروهای افغان به هیچ وجه مستقل نیست.
او گفت: "در همه بخش های نیروهای امنیتی افغان مشاوران خارجی حضور دارند. نیروهای افغان هیچ کاری بدون اجازه آنها انجام داده نمی توانند، پس چگونه ادعا می توانند که مسوولیت های امنیتی انتقال یافته است؟"
عبدالطیف سهاک گزارشگریست در بلخ که از سوی آی دبلیو پی آر تربیت شده است.
 

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >