Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

افغانستان: مناقشه بالای فیلم‌های غیرقانونی جنسی/پورنو

فیلم‌های جنسی/ پورنو به تلفن‌های همراه انتقال داده می‌شوند.
By Mahfuz-ul-Haq

مقام ها در جلال‌آباد-شهر شرقی افغانستان- می‌گویند که آنان در تلاش توقف فروش فیلم‌های غیرقانونی جنسی برای جوانان اند. مشتریان، فیلم‌های پورنو را از فروشندگان بازار سیاه خریداری و به تلفن‌های همراه شان انتقال می‌دهند.

مقام‌های محلی می‌گویند که آنان برای جلوگیری از این فعالیت‌ها، اقدامات سختی مثل پی‌گرد قانونی، را روی دست گرفته‌اند. این در حالی است که فروشندگان مدعی‌اند که کاروبار شان رونق گرفته‌است.

میرزا که از گفتن نام اصلی‌اش انکار کرد، می‌گوید که وی در چهارراهی «تلاشی» در مرکز ولایت ننگرهار، فروشگاه مبایل دارد. وی ادعا می کند که روزانه در حدود 20 جوان برای خرید فیلم پورنو به فروشگاه وی می‌آیند.

او می گوید، «اگر مشتریان فیلم های سابقه و تکراری را بخواهند، در بدل هر فیلم یک دالر می‌گیرم، اما برای فیلم های تازه باید دو دالر بپردازند. آنانی که آگاهی ندارند، فکر می کنند که من تنها میوزیک تلفن می‌فروشم یا برای مشتریان آهنگ دانلود می‌کنم، اما در واقع من فیلم‌های جنسی می‌فروشم. البته که هرکسی به اینجا به دنبال فیلم جنسی نمی‌آید، ولی برای آنانیکه به چنین هدفی می‌آیند واژه‌های رمزی دارم که با آن می‌توانم منظورشان را تشخیص دهم.»  

در جامعه بیش از حد سنتی افغانستان، عمل جنسی یا سکس حتا در چوکات ازدواج، تابو است. اما قرار گرفتن در معرض ارزش های دیگر از طریق تلویزیون، شبکه های کیبلی، اینترنت و تلفن های هوشمند، منجر به زیر پرسش‌ رفتن بیشتر هنجارهای اجتماعی سنتی می شود.

تورباز 16 ساله، می گوید که یکی از دوستانش وی را به فیلم های غیرقانونی جنسی آشناساخته است. او حالا این گونه فیلم ها را به طور مرتب خریداری می‌کند، با آنکه می‌گوید مساله‌ی سکس هنوز هم گناه پنداشته می‌باشد.

او می گوید، «این گونه فیلم ها رانخستین بار یکی از دوستانم نشانم داد و نشانی‌اش را نیز برایم گفت. اکنون همیشه آنها را می‌بینم و برخی اوقات احساس می کنم که این کار بر صحت روانی ام تاثیر گذاشته است. تصور می‌کنم که اگر هرهفته 2 یا 3 فیلم تازه نبینم خوابم نمی‌برد. در اینجا عمل جنسی جرم پنداشته می شود و حتا مردم به خاطر رابطه های پیش از ازدواج کشته می شوند. بنابراین، هرزمانی که میل جنسی پیدا می‌کنم، تلاش می کنم افکارم را کنترول کنم.»  

سهیل 17 ساله، نوجوان دیگر می گوید که او نیز احساس می‌کند معتاد شده است. او می گوید، «من روزانه چندین بار فیلم جنسی می‌بینم. با آنکه خیلی تلاش می کنم فکرم را مشغول چیزهای دیگر کنم، ولی بازهم ذهنم پریشان می‌شود و دلم می‌خواهد فیلم های بیشتری ببینم. مجبورم این فیلم ها را ببینم.»

اورنگ صمیم، رییس اطلاعات و فرهنگ ننگرهار، به آی دبلیو پی آر گفت که، وی به آنعده از جوانان افغان که فیلم های این چنینی را تماشا می کنند، متاسف است. او گفت که این کنش، زوال آشکار ارزش های یک ملت است.

اما وی تاکید می کند که طرح های جلوگیری از پخش این فیلم ها در گذشته موفق بوده و دوباره نیز نتیجه خواهد داد. او می گوید، «در گذشته، فیلم های جنسی بطور آزاد در دکان به فروش می رسیدند، اما کارزاری که برای بازداشت فروشندگان و مشتریان این فیلم ها به راه انداختیم، موثر واقع شد. حالا شمار فروشندگان این فیلم ها رو به کاهش است، چرا که می دانند یک روز نه یک روز به چنگ می آیند.»  

مقام ها در ریاست حج و اوقاف ننگرهار می گویند که آنان همگام با ریاست اطلاعات و فرهنگ، لوی سارنوالی و پولیس، برای از میان برداشتن این چالش کار می‌کنند.

محمد یونس مدنی از اداره امور دینی، می گوید که هرگاه فردی در حال فروش فیلم های جنسی دیده شود، نخست هشدار داده شده و در صورت تکرار آن، بازداشت خواهد شد.

وی همچنان هشدار داد که مقام ها یک سری بازدیدهای مخفیانه را نیز از فروشگاه های مشکوک به راه خواهد انداخت. وی در ادامه گفت، «ما افراد مسلکی‌ای داریم که ما را همراهی کرده و وارسی خواهند کرد که در این فروشگاه ها چه می گذرد. در گذشته نیز کمپیوترها و هارد دِسک‌های افرادی که فیلم های جنسی می فروختند را ضبط کرده ایم.»

خبر این کارزار که قرار است به زودی آغاز شود مورد استقبال شماری از بزرگان جلال آباد قرار گرفته است.

اول خان زاهد که 50 سال دارد و در ناحیه سوم شهر جلال آباد زندگی می کند، مدعی است که این هرزه‌بازی زهری‌ست که در جامعه تزریق شده است. او می گوید، «جوانان و بزرگان هردو باید به ضد این پدیده زهری مبارزه کنند. برای یک پدر بسیار جای شرم است که فرزندانش فیلم جنسی ببینند و او حتا خبر نباشد. خانواده ها مسوول اند تا کودکان و جوانان شان را درست پرورش دهند.»

عبدالرازق باشنده ولسوالی بهسود ننگرهار، می گوید که وی در خانه و بیرون مراقب کارهای پسرانش است. او می‌گوید که تاکنون به پسرش که هژده سال دارد تلفن نخریده و فقط  یک پسرش که 21 ساله است و تازه از مکتب فارغ شده تلفن دارد. او می‌گوید، «هر هفته، دو یا سه بار تلفن پسرم را می گیرم و می‌بینم تا فیلم جنسی نبیند.»

فضل الله ممتاز، یکی از عالمان دین، می‌گوید که دیدن فیلم‌های جنسی خطرناک است و ازدواج زود هنگام را به عنوان راه حل پیشنهاد می‌کند. وی تاکید می‌کند که برای جلوگیری از این گونه وسوسه‌ها، والدین باید فرزندان شان را همین که به بلوغ جنسی رسیدند، عروسی کنند. او می‌گوید، «فروش فیلم‌های جنسی حرام است و برای آنانی که این کار را می‌کنند متاسفم. آنان در واقع پول حرام را برای فرزندان شان کسب می‌کنند.»

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >