Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

افغانستان: جون / جولای ۲۰۱۱

گزارش آی دبلیو پی آر در مورد عواقب بد واردات کالاهای ارزان بر فابریکه های هرات باعث شد که تعداد زیادی از رسانه ها این موضوع را پوشش دهند.
By Shahpoor Saber

 

 

گزارشی از شاپور صابر

گزارش شماره 405

1 اگست 2011

یک گزارش آی دبلیو پی آر در مورد اثرات مخرب کالاهای ارزان وارداتی بر تولیدات هرات موجی از گزارش های رسانه ای محلی و بین المللی را درین مورد در پی داشته است.

گزارش اثرات مخرب واردات خارجی بر صنایع افغانستان، به مشکلات آن عده فابریکه داران هراتی پرداخته بود که گفته می شود در اثر پالیسی های نادرست حکومت مبنی بر اجازه دادن به ورود بی رویه کالاهای خارجی مجبور به ترک کاروبارشان شده اند.

گزارش آی دبلیو پی آر در مورد چگونگی توقف 130 فابریکه کوچک از کل 300 فابریکه ایجاد شده در پارک صنعتی هرات معلومات ارایه کرد. این فابریکه ها از سال 2005 به اینسو دچار مشکل بوده و اکنون نیز تعداد زیادی از کارخانه های باقی مانده با خطر تعطیل روبرو می باشند.

صنعت کاران محلی شکایت داشتند که حکومت مالیات بر محصولات داخلی را افزایش داده درحالی که سطح تعرفه های گمرکی بر محصولات خارجی، بخصوص کالاهایی را که از ایران وارد می گردد، پایین نگه می دارد.

حمید الله خادم، رییس انجمن صنایع ولایت هرات گفت که پس از نشر گزارش آی دبلیو پی آر، علاقه مندی رسانه های داخلی و بین المللی درین مورد افزایش یافته است.

او گفت: "اگرچه مشکلات برخی فابریکه های پارک صنعتی هرات از سال 2005 آغاز شده بود، اما رسانه ها توجه چندانی به این موضوع نشان نمی دادند. لذا علاقه مندی زیاد بسیاری رسانه هایی که با دفتر انجمن صنایع تماس می گیرند نشان می دهد که گزارش آی دبلیو پی آر نقش انکار ناپذیری داشته است."

خادم گفت، هرچند گام های جدی هنوز برداشته نشده است، اما پس از نشر گزارش ها در رسانه ها، تعدادى ازمقامات بلند پایه از پارک صنعتی دیدن کرده اند، و او اظهار امیدواری کرد که این امر باعث جلب توجه جدی حکومت به مشکل یادشده گردد

کارشناسان رسانه ای ولایت هرات نیز از اثر گزارى خوب  گزارش آی دبلیو پی آر که تعداد زیادی از رسانه ها، از جمله تلویزیون الجزیره آنرا تعقیب کردند، سخن گفتند.

خلیل امیری، مدیر رادیوی محلی فریاد و رییس مرکز حمایت از خبرنگاران غرب افغانستان گفت که او اولین بار با خواندن گزارش آی دبلیو پی آر از مشکل پارک صنعتی آگاه شد.

او گفت: "گزارش همه ی جنبه ها را مورد بحث قرار داده و دیدگاه های منابع مختلف را انعکاس داده بود. پس از خواندن آن گزارش، رادیو فریاد 45 دقیقه برنامه زنده نشر کرد که شنوندگان تلفون نموده نظرات شان را در مورد مشکلات پارک صنعتی هرات شریک ساختند."

امیری گفت که پس از گزارش آی دبلیو پی آر، گزارش های زیادی در رادیوی او به شمول مصاحبه با مالکان و کارگران فابریکه ها به نشر رسید.

فواد احمدی، گزارشگری در ولایت هرات گفت که آی دبلیو پی آر بار دیگر توانست از طریق گزارشدهی مسوولانه اش مردم و حکومت را از مسایل نگران کننده آگاه سازد.

او گفت: "زمانی که گزارش آی دبلیو پی آر در مورد مسدود شدن فابریکه های پارک صنعتی هرات به نشر رسید، علاقه ی شدید رسانه ها به این موضوع جلب گردید. رسانه های محلی مشکلات پارک صنعتی را مورد بحث و گفتگو قرار دادند- و این نشان دهنده ی اثرگذاری گزارش  آی دبلیو پی آر می باشد." 

شاپور صابر گزارشگریست در هرات که از سوی آی دبلیو پی آر تربیت شده است.

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >