Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

افغانستان: اپریل/می 2011

گفته می شود که گزارش آی دبلیو پی آر به منع شکار پرندگانی که به جلوگیری از آفت های نباتی کمک می کنند، یاری رسانده است.
By Sadeq Behnam

گزارشی از صادق بهنام - افغانستان

گزارش شماره 401

15 جون 2011

مسوولان اداره حفظ منابع طبیعی و محیط زیست می گویند که نشر گزارش آی دبلیو پی آر در مورد قاچاق پرندگان کمیاب باعث شده است که نیروهای امنیتی و مردم از تلاش های آنان در مبارزه با این کار غیر قانونی حمایت کنند.

در ماه نوامبر 2010، گزارشی زیر عنوان پرندگان از سرزمین افغانستان ناپدید می شوند به نشر رسید که دران نگرانی مردم محل نسبت به شکار غیر قانونی پرندگان شکاری انعکاس یافته بود. مردم گفته بودند که این کار باعث افزایش ملخ، موش و سایر آفت های نباتی شده است. به گفته آنان، کاهش تعداد پرندگان شکاری باعث افزایش تعداد مگس، پشه و سایر حشرات شده است.

مسوولان ریاست زراعت ولایت هرات تایید می کنند که شکار پرندگان می تواند به افزایش تعداد حشرات گردد و در نتیجه به حاصل دهی زراعت آسیب برساند، درحالیکه استفاده از دواهای ضد حشره بعنوان بدیل این شکاریان طبیعی پرهزینه بوده و برای محیط زیست نیز مضر می باشد.

گزارش آی دبلیو پی آر توسط رسانه های مختلف محلی به شمول رادیوها و تلویزیون ها به نشر رسید و باعث جلب توجه و  علاقه ی مسوولان امنیتی و باشندگان ولایت هرات به کمک در حل این مشکل گردید، چنانچه برخی ها به ریاست حفاظت محیط زیست مراجعه کرده و وعده همکاری دادند.

عبدالقیوم افغان، رییس اداره حفظ محیط زیست ولایت هرات گفت: "برای مدت طولانی گزارش هایی در مورد دزدی چوچه های پرندگان مختلف از جمله باز بدست ما می رسید، اما به دلیل نبود هماهنگی لازم میان ادارات حکومتی، نمی توانستیم اقدامی بکنیم."

اما او افزود که "پس از نشر گزارش آی دبلیو پی آر و تکرار آن در سایر رسانه ها، تعداد زیاد مسوولان به این مشکل توجه کردند و حمایت مردمی نیز بدست آمد."

آقای افغان گفت که مسوولان بلند پایه ولایتی در جستجوی راه حل برآمدند و پس از چندین جلسه تصمیم گرفته شد که شکار و فروش هرگونه پرنده ی وحشی باید فوراً منع گردد. درین تصمیم گیری آقای داود صبا والی هرات نیز حضور داشت.

او در ادامه گفت که ازان پس، حداقل 12 تن به اتهام قاچاق پرندگان محاکمه شده و به زندان کوتاه مدت یا پرداخت جریمه محکوم گردیده اند، و صدها پرنده ی زندانی ضبط و به دامن طبیعت رها شده اند.

این تعزیرات باعث توقف فعالیت قاچاقبران پرندگان کمیاب گردیده است. او گفت: "حال ما خود را موظف می دانیم که فعالیت های خود را به رسانه ها، بخصوص به آی دبلیو پی آر گزارش دهیم، و این راهی برای حل مشکلات جدی می باشد که معمولاً توجه چندانی را بخود جلب نمی کنند."

نورخان نیکزاد، سخنگوی پولیس هرات گفت که نیروهای تحت فرمان او قبلاً متوجه جدیت مشکل شکار غیر قانونی پرندگان نشده بودند و به همین دلیل اقدام جدی نیز روی دست گرفته نشده بود.

اما پس ازانکه گزارش مذکور بطور وسیع در رسانه ها انعکاس یافت، پولیس متوجه گردید که شکار پرندگان وحشی در واقع جرمی است که منابع طبیعی کشور را نابود می کند، و ازینرو در همکاری با مسوولان حفاظت محیط زیست بخاطر متوقف کردن این روند اقدام کردند.

او از رسانه ها خواست تا مسایلی را که مورد توجه پولیس نمی باشد، پوشش دهند، و افزود: "من از آی دبلیو پی آر و سایر رسانه ها بخاطر نشر گزارشی درین مورد، تشکر می کنم."

حیات الله حمید، مسوول ایستگاه رادیویی باران در هرات گفت که او معمولاً به سایت آی دبلیو پی آر مراجعه می کند، و گزارش شکار غیر قانونی پرندگان بسیار مورد توجه او قرار گرفت.

او می گوید که پس از خواندن گزارش، به یکی از گزارش گران رادیو دستور داده بود تا با مسوولان اداره حفاظت از محیط زیست، پولیس و سایر آگاهان میزگرد رادیویی را در آینده بسیار نزدیک تهیه کند. در جریان این گفتگوی رادیویی، افراد زیادی به برنامه تلفون کردند.

ولی شاه بهار، رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات گفت که رسانه ها مسوولیت دارند تا توجه مسوولان و مردم را به مشکلات موجود جلب کنند.

او افزود که متاسفانه برخی رسانه ها بیشتر به گزارش هایی در مورد جنگ و منازعات می پردازند تا مسایل دیگری که مردم را متاثر ساخته است.

او گفت: "تاجایی که به من ارتباط می گیرد، آی دبلیو پی آر عمدتاً روی مسایلی تمرکز می کند که به نیازهای جامعه ارتباط می گیرند. من به عنوان رییس اطلاعات و فرهنگ درینجا ازین انستیتوت بخاطر فعالیت اش در هرات تشکر می کنم."

گزارشی از صادق بهنام که از سوی آی دبلیو پی آر تربیت شده است.

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >