Liboso ya Mibeko - Mboka Congo Démocratique

Liboso ya Mibeko ezali moko ya programme ya IWPR oyo etali Mibeko ekotambuisa mokili mobimba. Liboso ya Mibeko ezali emission ekoleka na radio po na kopesa ba sango, pe makanisi ya bana ya Congo na lolenge CPI azali kosala mosala na ye na RDC. Emission ekoleka mbala mibale na sanza na ba radios 90 na RDC oyo bazali kosala mosala elongo na Search for Common Ground,oyo tozali kosala na ye elongo.

Mabongisi: Melanie Gouby, Charles Ntiricya.

Latest Stories

Syndicate content
9 Mar 2010
Tango mbula matari azui mokano ya kosalela oyo ebengami tolerance zéro, Liboso ya mibeko azali kotala misala ya ba zuzi.
26 Feb 2010
Elonga nini ba victime ya violence sexuelle nakolanda mibeko ya mboka Congo pe ya mokili? esengeli kolandela lolenge nini pe litomba nini kozela?
16 Feb 2010
Bokangami ya bakambi mibale ya FDLR na mboka Allemagne elakisi bolingi ya bakonzi ya mboka poto pona kosilisa bozangi kopesa etumbu na mabele naye. Litomba nini po na bitumba kuna na EST ya RDC.
1 Dec 2009
Na tango bosambisi ya Katanga/Ngudjolo ebandi, liboso ya mibeko ezali kosembola tina nini lolenge ya kolandela ewumeli.
17 Nov 2009
Tango motomboki ya mboka Soudan Abou Garda akendeki na bolingi naye kuna na CPI, Bosco Ntaganda ya azali komonana te.
5 Nov 2009
Sima ya kuzua lisunge ya misolo ya millioni ya Union Européenne, mosala ya ba zuzi na Ituri ekomi komisunga yango moko, kasi sembo ekutani na mikakatano ya makasi penza.
Syndicate content