میانه

زاهد شراب‌کوثر و حافظ‌ پیاله خواست

تا در "میانه" خواست کردگار چیست

میانه یک ابتکار مستقل رسانه‌ای است و همان‌طور که از نامش پیداست می‌خواهد عرصه‌ای کوچک اما گشوده در میانه دیدگاه‌ها، تحلیل‌ها‌ و بحث‌های نو درباره‌ ایران پدید آورد.

فلسفۀ وجودی میانه مبتنی بر این آموزه است که امکان شناخت و فهم هر جامعه‌ای تنها از راه تعامل و یادگیری از درون همان جامعه فراهم می‌شود.

Latest Stories

Syndicate content
Protesters stream down roads that will take them to Azadi Square in central Tehran. (Photo: Mianeh)
25 Feb 2011
تصاویر اختصاصی از تظاهرات روز ۲۵ بهمن‌ماه در تهران
خشمی که در تهران از سوی مخالفان حکومت بیان می‌شود عموما با آنچه در قاهره در جریان بود متفاوت است. (عکس: حسام الحملاوي، فلیکر)
25 Feb 2011
شعارهای اعتراضی در ایران وجه تندخویانه‌تری دارد که در تظاهرات قاهره دیده نمی‌شد.
یکی از بیلبوردهای تبلیغاتی در اصلی‌ترین بزرگراه تهران، شهید همت، که ماه‌ها خالی مانده است. (عکس: فرشید علیان)
25 Feb 2011
مالکان بیلبوردهای شهری که اغلب در بخش خصوصی هستند ترجیح می‌دهند به جای پایین آوردن قیمت تعرفه و جذب آگهی‌، بیلبوردهای عظیم‌شان خالی بماند.
مردم انرژی گرفته‌اند و از یکدیگر برای شرکت در تظاهرات ۲۵ اسفند تشکر می‌کنند. (عکس: میانه)
25 Feb 2011
در تظاهرات اخیر کسی کاری به احمدی‌نژاد نداشت، مخالفان رهبر ایران را نشانه گرفتند و او را با مبارک در مصر و بن علی در تونس مقایسه کردند.
میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد شاید تنها زوجی باشند که با هم در یک مکان زندانی شده‌اند. (عکس: رئوف محسنی، خبرگزاری مهر)
25 Feb 2011
حامیان جنبش سبز هنوز نمی‌دانند چه واکنشی باید در برابر اقدام حکومت در حصر خانگی رهبرانشان انجام دهند.
علی‌ اکبر صالحی، سرپرست وزارت امور خارجه و رییس سازمان انرژی اتمی ایران. (عکس: رئوف محسنی، خبرگزاری مهر)
21 Jan 2011
هنوز معلوم نیست که سرپرستی صالحی بر وزارت‌امور خارجه ادامه می‌یابد.
Syndicate content